Ansökan Uppfödarlistan

Fyll i detta formulär för att komma med på uppfödarlistan

Det kan ta upp till 10 dagar innan annonsen kommer in på hemsidan efter Avelskommitte & Kassör har godkänt annonsen.

Från och med 1 januari 2016 kostar det inget att stå på uppfödarlistan men vi har vissa grundkrav för att stå med på uppfödarlistan.

Uppfödaren skall:

 • Aktivt medlemskap hos FBK
 • Varje gång man får en valpkull så skall man skickat in fullständigt ifylld valpkullsenkät senast när valparna är 12 veckor gamla.
 • Finns det fler än en kenneltecknare, ska båda vara medlemmar i FBK
 • Hundar med enligt rasstandarden diskvalificerande fel (medfödda bakbenssporrar, medfödda hängöron, svanslöshet, tungfel) får inte användas i avel.
 • Hane och tik ska vara utställda i officiell klass efter fyllda 15 månader med minst Good i kvalitetsbedömning. Gemensamma utställningsregler i Norden gäller från 2011-01-10.  Dispens tillsvidare.
 • Tik och hane ska vid parning vara minst 24 månader gamla.
 • Hane och tik ska vara undersökta efter 12 månader och dokumenterat fria från patella luxation (central registrering hos SKK).
 • Hane och tik ska vara undersökta efter 12 månader och dokumenterat fria från systoliskt blåsljud på hjärtat. Kopia på undersökningsresultatet ska skickas till avelskommittén.
 • Tik ska inte ha genomgått mer än 1 kejsarsnitt vid ny parning.
 • COI (inavelskoefficient) av kombinationen ska vara maximalt 6,25 %.
 • Tik ska ha högst 4 kullar under sin livstid.
 • Kull efter utlandsregistrerad/ägd tik eller hane ska åtföljas av kopia på leasing/låneavtal, patella och hjärt undersökning

Ovanstående kriterier kan kontrolleras på Svenska Kennelklubbens webbtjänster: SKK Hunddata och SKK Avelsdata.
Undersökningar och utställningsmeriter ska vara utförda innan parning. Hund registrerad i Sverige ska vara undersökt i Sverige innan parning (enligt SKK’s regler).
Hund registrerad i annat land, kan vara undersökt och ha utställningsmeriter utanför Sverige. Kopior på undersökningar och andra meriter skickas till avelskommittén

Ovanstående text hänvisar till sidan 26 i vårt RAS dokument>>

Uppfylls inte grundkraven tas uppfödaren bort från listan.

Saknar ni en bild så maila in en liggande bild som är min 700*467 med bra upplösning till er webmaster>>