Årsmöte 2020

Avhålles mellan 20 november klockan 09:00 och 22 november klockan 22:00.
Mer om tillvägagångssättet finns i guiden längre ner på sidan.

Styrelsen för Fransk Bulldogg Klubb har beslutat att genomföra ett digitalt årsmöte 2020 i enlighet med de direktiv som finns för detta från vår moderorganisation Svenska Kennelklubben. Nedan återfinns information avseende revisorer, valberedning samt arbetsordning och hur du går tillväga för att delta i årsmötet. Sidan kommer att uppdateras framöver i enlighet med arbetsordningen.

Revisorer och budget
Nedan presenteras rambudget för 2020, såväl den ursprungliga som en reviderad. Här återfinns även en rambudget för 2021. Fransk Bulldogg Klubbs revisorer är Ann Reggiani samt Martin Pernheim. Revisorerna nås på: annreggiani@mac.com

Budget 2020

Budget 2021

Valberedning och förslag till styrelsen

I Fransk Bulldogg Klubbs valberedning ingår Annika Rydén, Michael Ganzer och Magnus Eriksson. För att lämna förslag på personer till styrelseposter kontaktas valberedningens sammankallande Annika Rydén på ryden.annika@gmail.com

Information om nomineringar till val

Övrig information
Här återfinns information om arbetsordning samt en guide för mötesdeltagare.

Arbetsordning förenklat årsmöte via webben

Guide för mötesdeltagare

VIKTIGT!

DET ÄR AV YTTERSTA VIKT ATT DU UPPDATERAR DIN MAILADRESS HOS SKKs MEDLEMSSERVICE OM DU VET MED DIG ATT DU INTE ANGIVIT NÅGON SÅDAN ALTERNATIVT HAR BYTT MAILADRESS.

Uppdatera dina uppgifter till SKK’s medlemsregister

Vid frågor inför årsmötet kontakta sekreterare@franskbulldoggklubb.se