Årsmöte 2020

Ny styrelse i Fransk Bulldogg Klubb

  • Till ordförande med ett års mandattid valdes Bengt-Åke Bogren.
  • Till ordinarie ledamöter med två års mandattid valdes Lisbeth Andersson, Nathalie Wallin och Yvette Persson.
  • Till suppleanter med ett års mandattid valdes Mikael Skarheden och Sophie Tidström.
  • Till ordinarie revisorer med ett års mandattid valdes Ann Reggiani och Martin Pernheim.
  • Till revisorssuppleanter med ett års mandattid valdes Jenny Eklund och Ann Hjelt.
  • Till sammankallande i valberedningen med ett års mandattid valdes Marina Eriksson.
  • Till ledamöter i valberedningen med ett års mandattid valdes Johanna West och Anna Jansson.

Kontaktuppgifter och information om styrelsen i våra olika kanaler kommer att uppdateras allt eftersom nya styrelsen kommer igång med sitt arbete. Protokoll sammanställt av SKK kommer att publiceras i Småfranskan nr 4.

Avhålles mellan 20 november klockan 09:00 och 22 november klockan 22:00.
Mer om tillvägagångssättet finns i guiden längre ner på sidan.

Styrelsen för Fransk Bulldogg Klubb har beslutat att genomföra ett digitalt årsmöte 2020 i enlighet med de direktiv som finns för detta från vår moderorganisation Svenska Kennelklubben. Nedan återfinns information avseende revisorer, valberedning samt arbetsordning och hur du går tillväga för att delta i årsmötet. Sidan kommer att uppdateras framöver i enlighet med arbetsordningen.

Revisorer och budget
Nedan presenteras rambudget för 2020, såväl den ursprungliga som en reviderad. Här återfinns även en rambudget för 2021. Fransk Bulldogg Klubbs revisorer är Ann Reggiani samt Martin Pernheim. Revisorerna nås på: annreggiani@mac.com

Budget 2020

Budget 2021

Valberedning och förslag till styrelsen

I Fransk Bulldogg Klubbs valberedning ingår Annika Rydén, Michael Ganzer och Magnus Eriksson. För att lämna förslag på personer till styrelseposter kontaktas valberedningens sammankallande Annika Rydén på ryden.annika@gmail.com

Information om nomineringar till val

Övrig information
Här återfinns information om arbetsordning samt en guide för mötesdeltagare.

Arbetsordning förenklat årsmöte via webben

Guide för mötesdeltagare

VIKTIGT!

DET ÄR AV YTTERSTA VIKT ATT DU UPPDATERAR DIN MAILADRESS HOS SKKs MEDLEMSSERVICE OM DU VET MED DIG ATT DU INTE ANGIVIT NÅGON SÅDAN ALTERNATIVT HAR BYTT MAILADRESS.

Uppdatera dina uppgifter till SKK’s medlemsregister

Vid frågor inför årsmötet kontakta sekreterare@franskbulldoggklubb.se