Hälsoprogram Nivå 1

Styrelsen för FBK med flera kallades till informationsmöte med SKK angående ev. avtal om RFG-SCHEME och vad som ev. ska ske med den befintliga svenska modellen för testning av vissa ” kortnosade ” raser.
Se nedan minnesanteckningar från mötet.

Styrelsen har för avsikt att komma med mera information om ärendet via uppfödarmöten eller webinarier.

Här kan ni läsa om Chambridge modellen finns här inbjudan från SLU som söker hundar att undersöka. Anmäl gärna!

Vill du bidra till forskningen så anmäl er att medverka till en studie om ljudupptagning och analys av andningsljud.