Information om inventeringsstudien rörandes de brakycefala raserna

Fransk bulldogg klubb är en av intressegrupperna engagerade i senior professor Åke Hedhammars forskningsstudie kring de brakycefala raserna Fransk bulldogg, Mops, Engelsk Bulldogg och Bostonterrier.

Inventeringen av raserna omsluter hela populationen fransk bulldogg i Sverige. I denna inventering är vi därför inte enbart intresserade av franska bulldoggar registrerade hos SKK, utan generellt av hundar av fransk bulldogg typ.

Inventeringstillfällen kommer att erbjudas på några olika platser i Sverige, och i detta första skede är det SKK som själva erbjuder tillfällen på sitt kansli. Det finns ett begränsat antal platser att tillgå och följande datum gäller:

Torsdag 8 november
Torsdag 22 november
Tisdag 4 december

Starttid för inventeringen är 15.00 och det finns cirka 20 platser per inventeringstillfälle att tillgå. Tiderna är tillgängliga för hundar från samtliga fyra raser som inventeringen omfattar, men vi hoppas naturligtvis på att ni är många ägare till fransk bulldogg som vill vara med och bidra och påverka! Anmäler gör du direkt till SKKs Lotta Olsson på lotta.olsson@skk.se

Inventeringen innehåller fyra delar som du och din franska bulldogg kommer delta i:
Den första delen är information om dig och din hund i enkätform. Sedan är det två inventeringsdelar, dels en veterinärexamination av din hund där veterinär går igenom exteriör och mäter andningsfrekvens och gör auskultation andningsvägar bland annat. Efter det tar en individbeskrivare vid och beskriver din franska bulldogg utifrån exteriör, mäter rygglängd, nacklängd bland annat. Sista stationen är fotografering och svabbning utav din hund.

Håll utkik på vår hemsida och här på vår facebooksida för information om inventeringstillfällen på andra platser i Sverige!

För ytterligare frågor är ni hjärtligt välkomna att kontakta Sofie Törnqvist på ordforande@franskbulldoggklubb.se alternativt Johanna West på sekreterare@franskbulldoggklubb.se

Välkomna!
Fransk bulldogg klubbs styrelse