Kallelse till Årsmöte 2019

Ordinarie Årsmöte i Fransk Bulldogg Klubb avhålles:
LÖRDAGEN DEN 23 MARS 2019

Tid: 13:00
Plats: Scandic Norrköping Nord

Dagordning enligt stadgarna.

Motioner som medlem önskar att framföra till ordinarie årsmöte skall vara skriftliga, underskrivna och styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötesdagen och sänd till Sekreterarens adress:
Johanna West
Platinavägen 8
246 36 Löddeköpinge

Valberedningen mottager tacksamt förslag till styrelsesammanställning.
Sammankallande i Valberedning är:
Annika Rydén
Guldringen 20
426 52 Västra Frölunda
0709-69 76 38
email:ryden.annika@gmail.com

Vi bjuder på kaffe och smörgås
Styrelsen önskar er alla varmt välkomna!