Tio i Topp 2019

Resultatet presenteras först i Småfranskan och sedan kommer det ut på webben.