Valpkullsenkät

Fransk Bulldogg Klubb genomför just nu en satsning med att samla underlag inför revideringen av fransk bulldoggs rasspecifika avelsstrategi, RAS>>.
Enkäten riktar sig till alla som haft en valpkull med franska bulldoggar som sedan registrerats i Svenska Kennelklubben, oavsett om uppfödaren har kennelnamn eller ej.

De enskilda svaren behandlas konfidentiellt och enkäten finner du här>> 

Enkäten ska endast fyllas i en gång per valpkull.