Tio i topp

För att konkurrera om Tio-i-Topp krävs följande (från och med 2014):

  • Ägaren av hund som konkurerar om Tio-i-Topp skall följa FBKs avelsrekommendationer (RAS) inom allt sitt avelsarbete under innevarande tävlingsår.
  • FBK kontrollerar om de hundar som ägaren använder i sitt avelsarbete följer FBKs avelsrekommendationer som är möjliga att kontrollera, d.v.s. patella- och hjärtljudsundersökning (utförd av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar), ålder, inavelskofficienten samt utställningsmeriter. De som inte följer RAS får inte konkurrera om Tio-i-Topp innevarande år.
  • Ägaren/ägarna till hunden som konkurrerar om Tio-i-Topp skall vara medlemmar i Fransk Bulldogg Klubb.
  • Fr.o.m. 2018 krävs medlemskap i rasklubben senast 31 mars innevarande år för att få tillgodoräkna sig utställningsresultat retroaktivt. Därefter räknas endast de resultat som uppnås efter att ägaren blivit medlem i FBK.

Poäng beräkning för Tio i Topp listan

Tio i Topp 2019

Tio i Topp 2018

Tio i Topp 2017

Tio i Topp 2016

Tio i Topp 2015

Tio i Topp 2014

Tio i Topp 2013

Tio i Topp 2012

Tio i Topp 2011

Tio i Topp 2010

Tio i Topp 2009

Tio i Topp 2008