EXTERIÖRBEDÖMNING

Mopsorden (via SDHK) kommer att genomföra exteriör bedömningar på fem platser runt om i landet. Om du vill ha din hund bedömd av en officiell exteriördomare fyller du i formuläret som finns länkat under respektive ort. Du kommer att få information via email ett par dagar innan respektive tillfälle. Max antal är 40 hundar/tillfälle.

Betalning om 500 kr betalas med swish på plats. Ekipage som uteblir faktureras med 500 kr. Mopsorden och SKEB sponsrar deltagande hund (ägaren måste vara medlem i respektive rasklubb) med 100 kr.

Läs mer här >>