Föreläsning

Föreläsning den 7 september
FBK inbjuder samtliga sina medlemmar till en föreläsning om inom området rasens skelettuppbyggnad och dess problem av leg vet Ole Frykman, som är en av Sveriges främsta inom ortopedi.
Föreläsningen kommer att hållas via Teams den 7 september 2022 mellan kl 19.00 till kl. 21.00. Föreläsningen är gratis.
Obligatorisk anmälan senast den 5 september 2022 till lisbeth.andersson@franskbulldoggklubb.se. I god tid före föreläsningens början kommer en uppkopplingslänk att skickas ut till den mailadress som uppgivits i samband med anmälan.
Varmt välkommen till en intressant föreläsningskväll!