HJÄLP MED RAS SPECIALEN 2018

Vill du vara med i det förberedande arbetet inför vår rasspecial i juni?
Du kanske kan hjälpa till även under själva utställningshelgen? Det krävs många frivilliga för att kunna ro våra årliga utställningar i hamn.
I år pågår den dels i två dagar och dels genomförs den helt i egen regi. Detta innebär att behovet av glada frallefantaster är än större än tidigare år. Många bitar måste hamna på plats för att det ska bli en så härlig helg som vi hoppas på.
Kan du tänka dig att hjälpa till? All hjälp, i såväl små som stora saker, är välkommen och uppskattad!

Hör av dig till Johanna West på sekreterare@franskbulldoggklubb.se
Johanna är sammankallande för utställningskommittén, om du känner att du vill och kan engagera dig i klubbens största evenemang under 2018