Inventeringsstudien

Den praktiska delen av inventeringen av fyra trubbnosiga raser är som tidigare meddelats färdig. Nu tar arbetet med att sammanställa den insamlade informationen samt de molekylärgenetiska analyserna vid. Redan under våren genomförde två agronomstudenter sina examensarbeten på den mindre del av materialet som fanns tillgänglig då. Examensarbetena (varav ett med molekylärgenetisk inriktning och en med hund välfärdsperspektiv) är nu publicerade på SLUs webbplats. Examensarbeten är utförda av studenter under utbildning och inte vetenskapligt publicerade och kan alltså inte tillmätas samma dignitet som en vetenskaplig forskningsrapport. Ni hittar länkar till studierna under fliken för inventering studien.