Klubbtidningen Småfranskan

Klubbtidningen Småfranskan utkommer med 4 nr per år till dig som medlem i Fransk Bulldogg Klubb.
Artiklar, bilder och kåserier från medlemmarna gör tidningen mycket läsvärd och uppskattad! Redaktionen tar tacksamt emot alla bidrag till tidningen. Uppgifter i insänt material står för respektive författare och måste undertecknas med eget namn.


Manusstopp:

Nr 1: 5/2
Nr 2: 5/5
Nr 3: 5/8
Nr 4: 5/11

Annonspriser:
Helsida s/v bild: 220 sek
Helsida i färg: 330 sek

Helsida utan bild: 165 sek
Helsida utan bild, färg: 250 sek

Halvsida s/v bild: 165 sek
Halvsida i färg: 250 sek

Halvsida utan bild: 110 sek
Halvsida utan bild, färg: 165 sek

Ytterligare s/v bilder: 50 sek
Ytterligare bilder i färg: 75 sek
(Färdigredigerad pdf räknas som en bild)

Omslagets tredje sida (endast färg): 415 sek
Mittuppslaget s/v (2 bilder): 550 sek
Mittuppslaget i färg (2 bilder): 825 sek
Sista sidan (omslaget) i färg: 880 sek

För kommersiella annonser tillkommer 50% på ovan nämnda priser.
Betalning ska ske till FBKs pg-konto 79 73 23-3 senast vid respektive manusstopp.