Kommittéer

Avel & Hälsa

Jan-Ingvar Andersson (Sammankallande)
0705-71 00 83
vice.ordf@franskbulldoggklubb.se

Nathalie Wallin
0762-60 73 17
nathalie.wallin@franskbulldoggklubb.se

Camilla Lund
0706-665483
camilla.lund@franskbulldoggklubb.se

Anki Johansson (adjungerad)

Utställningskommittè

Lisbeth Andersson
lisbeth.andersson@franskbulldoggklubb.se

Anna Jansson

Sophie Tidström
Sophie.tidstrom@franskbulldoggklubb.se

Camilla Lund
camilla.lund@franskbulldoggklubb.se

Joanna Nyroos

Tidningsredaktion

Frida Heideman

Frida Heideman
redaktor@franskbulldoggklubb.se

Joanna Nyroos

Utbildningskommitté och uppfödarkontakt

Marina Eriksson ( Sammankallande)

Michael Ganzer