Kommittéer


Avel & Hälsa

Jan-Ingvar Andersson (Sammankallande)
Ragnes väg 4
291 75 Färlöv
0705-71 00 83
vice.ordf@franskbulldoggklubb.se
Nathalie Wallin
Sjösabrinken 30 5tr
124 51 Bandhagen
0762-60 73 17
nathalie.wallin@franskbulldoggklubb.se
Camilla Lund
Kristallvägen 49
96146 Boden
0706-665483
camilla.lund@franskbulldoggklubb.se
Anki Johansson (adjungerad)


Utställningskommitté

Johanna West (Sammankallande)
Platinavägen 8
246 36 Löddököping
0737-00 56 87
utstallning@franskbulldoggklubb.se
Sofie Törnqvist
Bangatan 29
414 64 Göteborg
0739-15 59 13
utstallning@franskbulldoggklubb.se
Annika Rydén
0709-69 76 38

utstallning@franskbulldoggklubb.se

Joanna Nyroos

utstallning@franskbulldoggklubb.se

Camilla Lund

utstallning@franskbulldoggklubb.se

Elin Reimbert

utstallning@franskbulldoggklubb.se

Ulrika Eriksson

utstallning@franskbulldoggklubb.se

Anna Jansson

utstallning@franskbulldoggklubb.se

Redaktionskommitté

Joanna Nyroos

redaktor@franskbulldoggklubb.se

MarieTorgersson

redaktor@franskbulldoggklubb.se

Utbildningskommitté

Marina Eriksson
Trädgårdsgatan 14 b
645 31 Strängnäs
0709-38 48 55
utbildning@franskbulldoggklubb.se
Joanna Nyroos
0762-79 49 42

utbildning@franskbulldoggklubb.se

Webmaster

Anna-Lotta Eng
Eslöv
0706-54 80 44
Webmaster@franskbulldoggklubb.se