Valpköpsinformation

Att tänka på när du planerar att köpa fransk bulldogg.
En fransk bulldogg skall alltid ha stamtavla och vara registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK). Enligt lag skall alla hundar vara registrerade i Jordbruksverkets hundägarregister och detta register skall ej förväxlas med SKKs hundregister då detta är helt skilda saker.
En stamtavla innehåller hundens släktträd och är ett registreringsbevis med ett specifikt nummer för varje enskild individ och kan liknas med ett personnummer.


Varför stamtavla

 • Du minimerar risken för att du köper en smuggelhund/hund importerad från valpfabrik.
 • Uppfödare som är anslutna till SKK förbinder sig att följa SKK grundregler som bygger på svensk djurskyddslagstiftning.
 • Du har möjlighet att spåra din hunds ursprung samt se registrerade hälsoresultat i din valps stam.
 • Med stamtavla undviker man att inavel uppstår, något som har negativa effekter då det finns risk för att defekter och försämrade egenskaper uppstår.
 • Som köpare till en valp registrerad i SKK regleras köpet av Konsumentköpslagen.


En fransk bulldogg utan giltig stamtavla är inte en fransk bulldogg utan betraktas som en blandras.
Du som köpare kan aldrig registrera din hund i efterhand utan det skall uppfödaren gjort innan försäljning.
Köp aldrig en hund utan korrekt dokumentation, risken finns att du betalar dyrt för en blandrashund.
Stöd inte oseriösa uppfödare genom att köpa en oregistrerad valp!

Sedan ungefär 15 år tillbaka har fransk bulldogg ökat kraftigt i popularitet och detta har medfört en handel med valpar som tyvärr ofta kommer från valpfabriker i Östeuropa. Dels finns det valpar som smugglas in till Sverige under vidriga förhållanden, dels finns det importörer som köper upp hela kullar från som sedan i Sverige. I båda fallen handlar det enbart om ekonomisk vinning för säljaren och för varje såld valp möjliggörs fortsatt handel med valpar som föds upp under oacceptabla förhållanden.
Enligt Svenska Kennelklubbens reglemente är det inte tillåtet för medlemmar att sälja valpar som någon annan har fött upp.

Det juridiska ramverk, som träder i kraft när du köper valp från en svensk upp-födare, gäller INTE vid import.
Samtliga kostnader får köparen själv stå för, exempelvis om valpen är behäftad med någon ärftlig åkomma.
Naturligtvis bör du träffa uppfödaren och valpkullen även om de befinner sig ett annat land.
Du bör vara extra noggrann i ditt förarbete då det kan behövas hjälp med översättning och tolkning av dokument från uppfödaren och det aktuella landets kennelklubb. 

På Jordbruksverkets hemsida hittar du mer information om import av hund.


Hur du går tillväga för att hitta valp.
Titta i första hand på klubbens uppfödarlistan, som du finner på vår hemsida, där finner du kontaktuppgifter till uppfödare runt om i landet.
För att få stå med på vår uppfödarlista skall uppfödaren följa rasklubbens avelsrekommendationer. Dessa rekommendationer är utarbetade för att försöka få fram så sunda individer som möjligt och du finner dem i sin helhet i vårt RAS-dokument som du hittar här.


Några av de avelsrekommendationer som är mätbara och som du som valpköpare kan kontrollera är följande:

 • Hur gamla är föräldradjuren?
  En fransk bulldogg bör inte gå i avel före 24 månaders ålder.
  Precis som i andra raser kan hudallergier förekomma, och detta är en angelägen fråga, som naturligtvis de seriösa uppfödarna är medvetna om, och inriktar avelsarbetet därefter.
  Hundens andningsstatus kan inte bedömas före vuxen ålder.
  En fransk bulldogg ”mognar” sent och ett avelsdjur ska ha uppnått fysisk och psykisk mognad före avelsdebut.
 • Är föräldradjuren undersökta avseende patella och hjärtljud innan avel?
  Som valpköpare vill du naturligtvis ha de bästa förutsättningarna för att den valp du köper inte drabbas av hälsoproblem. Det är därför angeläget att föräldradjuren är undersökta avseende knäleder och hjärta innan avel. Fransk bulldogg kan drabbas av patellaluxation som innebär att knäskålen är för grund och att knäleden hoppar ur led. Det förekommer också att hundar drabbas av blåsljud på hjärtat. Detta kan vara ärftligt och djur som är behäftade med dessa fel bör naturligtvis inte användas i avel.
 • Är föräldradjuren utställda?
  Djur som avses gå i avel skall vara utställda med lägst Good på officiell utställning. Detta för att säkerställa att tilltänkta avelsdjur lever upp till rasstandard samt att de inte är behäftade med diskvalificerande fel såsom t.ex. andningsproblem.


När du hittat en uppfödare.
Gör ett hembesök.
När valparna är runt fem veckor brukar uppfödaren tillåta besökare.
Som köpare bör du få se alla valpar i kullen tillsammans med mamman. Det här är ett bra tillfälle för dig att se hur kullen ser ut och under vilka förhållanden valparna fötts upp. Valparna skall ha en lugn och ren miljö där de bor. De skall vara normalt runda om magen och se välmående ut med klara ögon, rena öron och mjällfri päls.
Uppfödaren är ofta van vid valpar och han eller hon kan hjälpa dig att hitta en valp som passar dina önskemål.


Prissättningen är fri men en SSK-ansluten uppfödare har bl.a. följande skyldigheter:

 • Leverera valpen vaccinerad, id-märkt och veterinärbesiktigad. Veterinärbesikningsintyget får inte vara äldre än sju dagar.
 • Leverans av valpen får inte ske förens valpen uppnått åtta veckors ålder.
 • Valpen skall leverers tillsammans med stamtavla och ett köpeavtal från SKK.
 • Uppfödaren är skyldig att alltid lämna sanningsenliga uppgifter.
 • Att se till att valpen fått en bra uppväxt under sina första åtta veckor. 

Vid frågor tveka inte att kontakta någon av klubbens rasinformatörer.