Meddelande från valberedningen inför årsmötet!

I mars är det dags för föreningens årsmöte!
Valberedningen mottager tacksamt förslag till styrelsesammansättning.
Har du förslag på någon lämplig kandidat eller vill du kanske rent av ställa upp själv?
Tag kontakt med valberedningen och gör din röst hörd!

Sammankallande i valberedningen är:

Annika Rydén
0709-69 76 38
email: ryden.annika@gmail.com

Det går också bra att kontakta valberedningens två övriga medlemmar:

Magnus Eriksson
mange@mundiz.com

Stefan Ekgren
stefan@ekgren.se