Hur räknas poängen i Tio i Topp listan?

På officiella utställningar i Sverige gäller:

BHKL 1 resp. BTKL 1     25p

BHKL 2 resp. BTKL 2     20p

BHKL 3 resp. BTKL 3     15p

BHKL 4 resp. BTKL 4     10p

Sedan räknas antal slagna konkurrenter, man får 2p för varje slagen hund som tävlat i officiell klass. 

På rasspecialen gäller :

BHKL 1 resp. BTKL 1     50p

BHKL 2 resp. BTKL 2     40p

BHKL 3 resp. BTKL 3     30p

BHKL 4 resp. BTKL 4     20p

Sedan räknas antal slagna konkurrenter, man får 2p för varje slagen hund som tävlat i officiell klass. 

Hur många tävlingar får räknas in i beräkningen?

De 5 bästa resultaten får räknas in i Tio i Topp listan