Styrelsebeslut under Covid-19

Styrelsen har 31 mars beslutat att med anledning av Covid-19 pausa utställningskravet i RAS t.o.m. 31 december 2020.
Styrelsen har också beslutat att pausa Tio-i-topp under 2020 av samma anledning.
Besluten kan komma att revideras om förutsättningarna förändras.