Till Uppfödarlistan

Syftet med detta formulär är att klubben uppfödare som följer FBKs rekommendationer har möjlighet att presentera sin kennel. GDPR information i formulär kommer att behållas under en begränsad tid. Genom att fylla i formuläret nedan, godkänner du detta.

Grundkrav uppfödarlistan
Uppfylls inte grundkraven tas uppfödaren bort från listan.

  • Följa RAS, sidan 26, i sitt avelsarbete, särskilda krav gäller från och med den 1 juni 2014.
  • Skickat in fullständigt ifylld valpkullsenkät senast när valparna är 12 veckor gamla.
  • Inneha av SKK godkänt kennelnamn.
  • Finns det fler än en kenneltecknare, ska båda vara medlemmar i FBK.
  • Aktivt medlemskap hos FBK, och betald senast februari varje år.

Fyll i formuläret om du vill stå med på Uppfödarlistan.