Uppfödarkonferans i oktober

Intresserade medlemmar och uppfödare av Fransk Bulldogg inbjuds att deltaga i Mopsordens uppfödarkonferens den 16 och 17 oktober 2021 i Stockholm. En mycket angelägen och säkert intressant dag för oss alla med intresse för vår ras och dess uppfödning inför framtiden!Missa inte detta tillfälle för att lära mera om RFG/ BOAS.Anmälan sker till Mopsorden och information finns i bifogad länk.

https://mopsorden.se/uppfodarkonferens-2021-2/


Välkomna!

B-Å Bogren

ordf. FBK.