BPH & MH 2023

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH, är en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer. Listan är sorterad i datumordning med de äldsta resultaten längst ner på sidan.

Mentalbeskrivning Hund (MH) används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund av brukshundsras och som ett underlag i avelsarbetet. Mentalbeskrivning Hund, MH, består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar.
Listan är sorterad i datumordning med de äldsta resultaten längst ner på sidan.

BPH med skott BPH utan skott samt MH finns längre ner på sidan.

Hundens namn Reg nr Genomförd
Nanicho´s Aska SE24464/2021 2023-04-14
Frenchis Yrsa SE61426/2021 2023-04-14
Grybydals Countdown SE39578/2020 2023-04-25
Grybydals Someone Like You SE59785/2021 2023-04-25
Grybydals Skyfall SE59782/2021 2023-04-25
Grybydals All I Ask  SE59786/2021 2023-04-25
Grybydals Hello SE59783/2021 2023-04-25
BPH utan skott
MH
Allabus Short Tailed Princes Alice SE28056/2021 2023-05-26