Avel & Hälsa

 


Andningsorganen
Den franska bulldoggen är en brakycefal ras, det vill säga att den har en förkortad skalle och nos. Om nosen är överdrivet kort och/eller att näsborrarna är trånga påverkas andningsfunktionen och förmågan att temperaturreglera. Förhållandet mellan konstruktion och funktion är mycket komplext och kan variera stort. Som samlingsnamn på dessa problem används ofta förkortningen BOAS som står för brakycefalt obstruktivt andningssyndrom. Runt om i världen pågår forskning kring BOAS som både är allvarliga och komplexa problem. Fransk Bulldogg Klubb anser att det är av största vikt att dessa problem tas på största allvar i avelsarbetet.

Några saker som kan vara symptom på andningsproblem:

 • Snorklingar och snarkning vid andning
 • Orörliga  näsvingar och trånga/knipta näsborrar
 • Bukandning och indragningar av förbröstet vid andning
 • Uppkastningar av vitt skum vid ansträngning

Den franska bulldoggen, som alla trubbnosiga raser, är mer känslig för värme jämfört med en hund med normallång nos. Du bör därför motionera din franska bulldogg med försiktighet vid varma temperaturer.


Hud och allergier
Hudåkommor såsom klåda, furunkolos och återkommande svampinfektioner är ofta kopplat till en underliggande allergi. Hunden kan vara allergisk mot t.ex. födoämnen eller yttre faktorer så som kvalster och pollen det kallas då atopi. Allergi visar sig ofta genom att hunden slickar eller biter på sina tassar i ett försök att lindra klådan. När hunden kliar och slickar kan bakterier tillföras till den redan försvagade huden och irritation kan uppkomma.

Allergi är till stor del ärftligt, men kan också uppkomma på grund av miljöfaktorer.

Symptom som är vanligt förekommande vid allergi:

 • Svampinfektioner i öron och tassar
 • Öroninflammationer, återkommande
 • Hudklåda
 • Rinnande ögon
 • Urinvägsinfektioner, återkommande
 • Röda kliande tassar (mellan tårna och trampdynorna)
 • Furunkulos (djup hudinfektion, ofta i hundens tassar)
 • Diarreér, gasig mage
 • Matt, glanslös päls

Demodex
Demodex är ett kvalster som finns naturligt hos alla hundar. Hos vissa hundar kan dock inte immunförsvaret värja sig mot kvalstret som då kan föröka sig obehindrat och kan leda till håravfall, mer eller mindre omfattande. Den lindrigare formen kallas lokal demodikos och ger lindriga symtom i form av 1 – 5 små hårlösa fläckar som självläker. Den mer allvarliga formen, generell demodikos, ger fler än fem hårlösa fläckar eller större områden men hårlösa fläckar. Hunden kan då också drabbas av klåda och hudförtjockning och denna form av demodikos kräver långvarig behandling. Hundar som drabbats av generell demodex ska inte användas i avel.


Patellaluxation
Rasen kan drabbas av patellaluxation, patella betyder knäskål och luxation betyder urledvridning d.v.s. om knäskålen är för grund så kan knäleden hoppa ur led. Enligt Fransk Bulldogg Klubbs rekommendationer skall alla hundar som används i avel ha, av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, kontrollerade knän med resultat utan anmärkning.


Ryggproblem
Rasen kan drabbas av ryggåkommor såsom spondylos, diskbråck samt andra förträngningar i ryggmärgskanalen. Symtom på ryggproblem kan visa sig som smärtor (kan te sig som magknip) men också genom neurologiska bortfall såsom vinglig gång, onormal slitning av klor och i värsta fall förlamning.


Ögon
På grund av sin förkortade nos, de relativt stora ögonen och sin orädda karaktär drabbas den franska bulldoggen ofta av ögonskador. Ögonskador är mycket smärtsamma och kräver alltid veterinärvård. Ögonsjukdomar såsom katarakt och PRA är ovanliga sjukdomar på rasen.