Hälsoenkät

Allmän hälsoenkät gällande fransk bulldogg

Enkäten vänder sig till dig som har fransk bulldogg för att klubben vill få information om hälsoläget för att planera en revidering av klubbens RAS och för att att vi strävar efter friskare individer i rasen.

Denna enkät lämnas anonymt vad gäller hund och ägare. Svara så ärligt du kan så hjälper du till att få vår ras friskare. Har du flera hundar, fyll i en enkät per hund.

Klicka här för att fylla i enkäten