Rasstandard

FCI-nummer 101
FCI standard på franska publicerad 2015.04.17
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2014.11.03
Översättning av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2016.03.17

Länk till rasstandarden