RFG-s

RFG-s står för Respiratory Function Grading scheme.

BOAS och RFG-s 

Vad är BOAS? 
Hundar med ett kort nosparti och bred skalle är så kallade brakycefala hundar, braky står för kort och cefal för huvud. 
Hos vissa brakycefala hundar är mjukdelarna i nos och hals lite för stora för utrymmet i luftvägarna och då blir det svårt för luften att passera. Det gör att hunden har svårt att andas, kan hässja tungt eller att det låter när den andas. 
Detta kallas BOAS som står för Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, alltså brakycefal obstruktion av luftvägarna. Sjukdomen är progressiv, den kan alltså bli sämre med tiden. Den kan påverka hundens förmåga att leka, äta, sova och motionera. 

Vad är RFG-Scheme? 
The Kennel Club och University of Cambridge har tagit fram en metod för att bedöma en hunds andningsförmåga. Ett urval av veterinärer har utsetts och specialutbildats för att utföra RFG-s på hundar av dessa raser: Fransk Bulldogg, Engelsk Bulldogg samt Mops. 

 Såhär går testet till: 

 • Hundägaren får fylla i uppgifter om sig själv och hunden. 
 • Veterinären kontrollerar hundens ID-nummer.
 • Veterinären noterar hundens vikt, hull och näsborrarnas utformning.
 • Veterinären lyssnar med stetoskop och bedömer hjärta och lungor innan belastning. 
 • Hunden får göra ett belastningsmoment i 3 minuter där den ska röra sig i raskt tempo, ca 7-8 km/h,vilket motsvarar lätt joggingtempo för människa. 
 • Veterinären bedömer andningstyp, om eventuella andningsrelaterade missljud förekommer (stertor och stridor) och i så fall omfattningen (lindrig, måttlig, kraftig) samt om eventuell svimning eller cyanos förekommer. 
 • Veterinären graderar hundens andning utifrån gällande kriterier för BOAS-gradering enligt RFG-Scheme.

Testet visar om en hund är påverkad av BOAS och ger vägledning till uppfödare i arbetet med att föda upp hundar med minskad risk att drabbas av BOAS. 

Här hittar ni en informativ film om hur testet går till

BOAS-gradering från 0-3: 

Grad 0: Hunden är kliniskt opåverkad och för närvarande fri från andningsbesvär på grund av BOAS. Eftersom BOAS kan utvecklas senare i livet rekommenderas att hunden undersöks flera gånger under sitt liv. 

Grad 1: Hunden är kliniskt opåverkad men har lindriga andningsbesvär kopplade till BOAS. Dessa symptom påverkar inte hundens prestation vid belastning. Eftersom BOAS kan utvecklas senare i livet rekommenderas att hunden undersöks flera gånger under sitt liv. 

Grad 2: Hunden är måttligt kliniskt affekterad och har måttliga andningsbesvär på grund av BOAS. De bör följas upp och kan kräva behandling av veterinär. 

Grad 3: Hunden är kraftigt kliniskt affekterad och har kraftiga andningsbesvär på grund av BOAS. En hund med BOAS grad 3 bör undersökas noggrant och behandlas av veterinär. 

Vilka hundar kan testas? 

Ålder: Hundar får undersökas från 24 månaders ålder och resultat registreras centralt i SKKs databas och publiceras på Hunddata och Avelsdata. Ny undersökning kan tidigast göras efter 6 månader. Hundar kan undersökas innan 24 månaders ålder och resultatet registreras då med beteckningen preliminärt. 

Kastrerade hundar: Kan och bör undersökas trots att de inte kan användas i avel. Deras resultat är viktiga för avelsutvärderingen. 
Hundar som inte är registrerade i SKKs stambok: Hund med en fenotyp som motsvarar de raser som ingår i hälsoprogrammet får undersökas men resultatet registreras inte i SKKs stambok. 
Dräktig tik: Rekommendationen är att undersöka hunden innan den används i avel. Dräktig tik får inte undersökas (gäller från parningsdagen). 
Hund som opererats i andningsvägarna: Kan inte undersökas. 

Källor: 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/andning/rfg-scheme

https://www.vet.cam.ac.uk/boas/resources-1                    

Subventionering av RFG-S av FBK 

2023 är året då RFG-s testet sjösattes den 18 februari i Stockholm på SKK.  

From 2024-02-25 har Franska Bulldoggklubben beslutat att tillsvidare subventionera med 300 kr per hund som genomför testet.  

Krav för subventionering:  

 • SKK-registrerad 
 • Hund över 24 månader  
 • Ägaren är medlem i Fransk Bulldogg klubb 

Hur går man tillväga:  

Skicka ett mail till FBK:s kassör kassor@franskbulldoggklubb.se med följande information: 

 1. Kopia på intyget från veterinär, med vilket tillfälle 
 1. Registreringsnummer 
 1. Namn på hund 
 1. Namn på ägare 
 1. Kontonummer 

När du ansöker om subventionering ger du tillstånd att registrera resultatet på FBK:s hemsida. Om du inte vill att resultet skall publiceras på hemsidan måste du uttrycka detta i samma mail till kassören. 

Vill du bli medlem i Fransk Bulldoggklubb kostar det 300 kr. Du betalar ditt medlemskap via SKK.se/medlemsguiden.