GDPR

General Data Protection Regulation

Behandling av personuppgifter
SKK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att SKK lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med SKKs berättigade intresse som rättslig grund.

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Utförlig information gällande SKKs behandling av personuppgifter finns på www.skk.se/pub.

Uppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring och utskick av information från SKK och SKKs samarbetspartners.

Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta vår medlemsservice, tel 08-795 33 44, medlem@skk.se.