Formulär Uppfödarlistan

Syftet med detta formulär är att klubbens uppfödare som följer FBK:s rekommendationer har möjlighet att presentera sin kennel. GDPR-information i formulär kommer att behållas under en begränsad tid. Genom att fylla i formuläret nedan, godkänner du detta.

Grundkrav uppfödarlistan
Uppfylls inte grundkraven tas uppfödaren bort från listan.

  • Följa RAS, Avelspolicy och avelsstrategi för Fransk Bulldogg.
  • Skicka in fullständigt ifylld valpkullsenkät.
  • Inneha av SKK godkänt kennelnamn.
  • Finns det fler än en kenneltecknare, ska alla vara medlemmar  i FBK.
  • Aktivt medlemskap hos FBK.

Fyll i formuläret om du vill stå med på FBK:s uppfödarlista