RAS

Rasspecifik AvelsStrategi (RAS)
På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s k rasspecifik avelsstrategi, RAS. Uppdraget att utforma dessa lades på specialklubbarna som i sin tur i huvudsak delegerat ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben (SDHK).

Resultat hjärtstatus och patella skickas till
se sida Hjärta och Patella

Senaste versionen av Fransk Bulldogg Klubbs RAS började gälla den 1 september 2012. Frågor besvaras av FBKs avelskommitté.

Nedanstående punkter (RAS, sid 26) är en sammanfattning av de kriterier en avelshund ska ha uppnått innan avelsdebuten. Dokumentet finns att läsa i sin helhet genom länken ovan.

 • Andas fritt och obehindrat, även vid måttlig ansträngning.
 • Ha fria, rastypiska rörelser.
 • Ha en utmärkt hudstatus. Inte varit behäftad med klåda, demodex, allergier eller andra hudåkommor.
 • Om möjligt vara efter naturligt valpande linjer.
 • Uppnått en ålder av 24 månader.
 • Ha friska knäleder.
 • Inte vara behäftad med blåsljud eller annan hjärtåkomma.
 • Vara utställd i officiell klass med Good i kvalitet, när hunden är över 15 månader.
 • Inte ha fler avkommor under sin livstid än 25 % av de senaste 5 årens genomsnittliga registreringar.

Kombinationens inavelgrad får inte överstiga 6,25 %, men bör vara betydligt lägre.

Undersökning av knäleder (patella) och hjärtljud görs av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Speciell blankett avseende patella/hjärtstatus ska användas. Resultat av patellastatus redovisas på SKK/hund/avelsdata. Resultat av hjärtstatus ska tillsändas FBK’s avelskommitté. Hunden ska vara minst 12 månader när den undersöks.

Tiken

 • Uppfödare av fransk bulldogg bör noga överväga skälet till att eventuellt utsätta sin tik för ett andra kejsarsnitt. Tikens fysiska och psykiska hälsa får under inga omständigheter äventyras och sannolikt för naturlig valpning ska finnas.
 • I det fall en tik genomgått ett andra kejsarsnitt ska tiken tas ur avel, samt beläggas med avelsspärr.
 • En tik bör inte lämna mer än fyra (4) kullar under sin livstid.
 • En tik som genomgått kejsarsnitt på grund av värksvaghet ska inte utsättas för en andra dräktighet och valpning.