Hjärtstatus & Patella

Hjärtljudsundersökning görs av veterinär med specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar. Eftersom resultatet inte registreras på SKK Hunddata ska detta sändas till Ulrika Eriksson i FBK.

De hundar som har patellaresultat inlagda i ovanstående lista är utländska hundar. Deras resultat registreras här eftersom de inte registreras SKKs Hunddata, där övriga patella resultat finns tillgängliga. 

Ulrika Eriksson
Ringvägen 37, 818 41 Forsbacka
0730-618738
ulrika.eriksson@franskbulldoggklubb.se