Hjärta & Patella

Hjärtljudsundersökning görs av veterinär med specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar. Eftersom resultatet inte registreras på SKK Hunddata ska detta sändas till Helene Strömbom i FBK.

De hundar som har patellaresultat inlagda i ovanstående lista är utländska hundar. Deras resultat registreras här eftersom de inte registreras SKKs Hunddata, där övriga patellaresultat finns tillgängliga. 

Intyg skickas till
Helene Strömbom
webmaster@franskbulldoggklubb.se
Enåkersby 320, 744 93 Runhällen