Köpa valp

Att tänka på om du planerar att köpa en fransk bulldogg
En fransk bulldogg ska alltid ha stamtavla och vara registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK). Enligt lag ska alla hundar vara registrerade i Jordbruksverkets hundägarregister och detta register ska ej förväxlas med SKKs hundregister, det är helt skilda saker.

Stamtavla, absolut

En stamtavla innehåller hundens släktträd och är ett registreringsbevis med ett specifikt nummer för varje enskild individ som kan liknas med ett personnummer.

 • Du minimerar risken för att du köper en smuggelhund/hund importerad från valpfabrik.
 • Uppfödare som är anslutna till SKK förbinder sig att följa SKK grundregler som bygger på svensk djurskyddslagstiftning.
 • Du har möjlighet att spåra din hunds ursprung samt se registrerade hälsoresultat i din valps stam.
 • Med stamtavla undviker man att inavel uppstår, något som har negativa effekter då det finns risk för att defekter och försämrade egenskaper uppstår.
 • Som köpare till en valp registrerad i SKK regleras köpet av Konsumentköplagen.

En fransk bulldogg utan giltig stamtavla är inte en fransk bulldogg utan betraktas som en blandras. Du som köpare kan aldrig registrera din hund i efterhand utan det skall uppfödaren gjort innan försäljning. Köp aldrig en hund utan korrekt dokumentation, risken finns att du betalar dyrt för en blandrashund. Stöd inte oseriösa uppfödare genom att köpa en oregistrerad valp!

Sedan ungefär femton år tillbaka har fransk bulldogg ökat kraftigt i popularitet och detta har medfört handel med valpar som tyvärr ofta kommer från valpfabriker i Östeuropa. Dels finns det valpar som smugglas in till Sverige under vidriga förhållanden, dels finns det importörer som köper upp hela kullar som sedan säljs i Sverige. I båda fallen handlar det enbart om ekonomisk vinning för säljaren och för varje såld valp möjliggörs fortsatt handel med valpar som föds upp under oacceptabla förhållanden.

Enligt Svenska Kennelklubbens reglemente är det inte tillåtet för medlemmar att sälja valpar som någon annan har fött upp.

Det juridiska ramverk, som träder i kraft när du köper valp från en svensk uppfödare, gäller INTE vid import. Samtliga kostnader får köparen själv stå för, exempelvis om valpen är behäftad med någon ärftlig åkomma. Naturligtvis bör du träffa uppfödaren och valpkullen även om de befinner sig ett annat land.

Hur du går tillväga för att hitta valp
Titta i första hand på klubbens uppfödarlista, där du hittar kontaktuppgifter till uppfödare runt om i landet. För att få stå med på vår uppfödarlista ska uppfödaren följa rasklubbens avelsrekommendationer. Dessa rekommendationer är utarbetade för att få fram så sunda individer som möjligt.

Några av de avelsrekommendationer som är mätbara och som du som valpköpare kan kontrollera är följande

 • Hur gamla är föräldradjuren? En fransk bulldogg bör inte gå i avel före 24 månaders ålder. Precis som i andra raser kan hudallergier förekomma, och detta är en angelägen fråga, som naturligtvis de seriösa uppfödarna är medvetna om, och inriktar avelsarbetet därefter. Hundens andningsstatus kan inte bedömas före vuxen ålder. En fransk bulldogg mognar sent och ett avelsdjur ska ha uppnått fysisk och psykisk mognad före avelsdebut.
 • Är föräldradjuren undersökta avseende patella och hjärtljud innan avel? Som valpköpare vill du naturligtvis ha de bästa förutsättningarna för att den valp du köper inte drabbas av hälsoproblem. Det är därför angeläget att föräldradjuren är undersökta avseende knäleder och hjärta innan avel. Fransk bulldogg kan drabbas av patellaluxation som innebär att knäskålen är för grund och att knäleden hoppar ur led. Det förekommer också att hundar drabbas av blåsljud på hjärtat. Detta kan vara ärftligt och djur som är behäftade med dessa fel bör naturligtvis inte användas i avel.
 • Är föräldradjuren utställda? Djur som avses gå i avel ska vara utställda med lägst Good på officiell utställning. Detta för att säkerställa att tilltänkta avelsdjur lever upp till rasstandarden och att de inte är behäftade med diskvalificerande fel, som exempelvis andningsproblem.

När du hittat en uppfödare
Gör ett hembesök. När valparna är runt fem veckor brukar uppfödaren tillåta besökare. Som köpare bör du få se alla valpar i kullen tillsammans med mamman. Det här är ett bra tillfälle för dig att se hur kullen ser ut och under vilka förhållanden valparna fötts upp. Valparna skall ha en lugn och ren miljö där de bor. De ska vara normalt runda om magen och se välmående ut med klara ögon, rena öron och mjällfri päls. Uppfödaren är ofta van vid valpar och han eller hon kan hjälpa dig att hitta en valp som passar dina önskemål.

Prissättningen är fri, men en SSK-ansluten uppfödare har bland annat följande skyldigheter

 • Leverera valpen vaccinerad, ID-märkt och veterinärbesiktigad. Veterinärbesiktningsintyget ska inte vara äldre än sju dagar.
 • Leverans av valpen ska inte ske förrän valpen uppnått åtta veckors ålder.
 • Valpen ska levereras tillsammans med registreringsbevis (stamtavla) och SKKs köpeavtal.
 • Uppfödaren är skyldig att alltid lämna sanningsenliga uppgifter.
 • Att se till att valpen fått en bra uppväxt under sina första åtta veckor.