Klubbtidning

Klubbtidningen Småfranskan utkommer med fyra nummer per år till dig som medlem är i Fransk Bulldogg Klubb.

Klubbtidningen Småfranskan
Redaktionskommitté

  • Frida Heideman (sammankallande)
  • Christel Pinon
  • Rebecka Lundqvist
  • Stina Sajland

Redaktör

  • Frida Heideman
    redaktor@franskbulldoggklubb.se

Artiklar, bilder och kåserier från medlemmarna gör tidningen mycket läsvärd och uppskattad. Redaktionen tar tacksamt emot alla bidrag till tidningen. Uppgifter i insänt material står för respektive författare och måste undertecknas med eget namn.

Manusstopp

Småfranskan nr 115 mars
Småfranskan nr 215 juni
Småfranskan nr 315 september
Småfranskan nr 415 november

Annonspriser
För kommersiella annonser tillkommer 50 % på nedan nämnda priser. Betalning ska ske till FBKs plusgiro 797323-3 senast vid respektive manusstopp.

Helsida s/v med bild220 kr
Helsida färg330 kr
Halvsida s/v med bild165 kr
Halvsida färg250 kr
Halvsida s/v utan bild110 kr
Halvsida färg utan bild165 kr
Ytterligare s/v bilder50 kr
Ytterligare bilder i färg75 kr
Omslagets tredje sida, endast färg415 kr
Mittuppslag s/v med två bilder550 kr
Mittuppslag färg med två bilder825 kr
Baksida omslag i färg880 kr