Klubbtidning

Klubbtidningen Småfranskan utkommer med fyra nummer per år till dig som medlem är i Fransk Bulldogg Klubb.

Klubbtidningen Småfranskan
Redaktionskommitté

 • Peter Kesselmann (layout)
 • Christel Persson Pinon
 • Rebecka Lundqvist
 • Stina Sajland

  Kontakt: redaktor@franskbulldoggklubb.se

  Fler välkomnas in i arbetet med vår rastidning. 

  Artiklar, bilder och kåserier från medlemmarna gör tidningen mycket läsvärd och uppskattad. Redaktionen tar tacksamt emot alla bidrag till tidningen. Uppgifter i insänt material står för respektive författare och måste undertecknas med eget namn.

  Manusstopp

  Småfranskan nr 1 10 mars
  Småfranskan nr 2 10 juni
  Småfranskan nr 3 10 september
  Småfranskan nr 4 10 december

  Annonspriser
  För kommersiella annonser tillkommer 50 % på nedan nämnda priser. Betalning ska ske till FBKs plusgiro 797323-3 senast vid respektive manusstopp.

  Helsida s/v med bild 220 kr
  Helsida färg 330 kr
  Halvsida s/v med bild 165 kr
  Halvsida färg 250 kr
  Halvsida s/v utan bild 110 kr
  Halvsida färg utan bild 165 kr
  Ytterligare s/v bilder 50 kr
  Ytterligare bilder i färg 75 kr
  Omslagets tredje sida, endast färg 415 kr
  Mittuppslag s/v med två bilder 550 kr
  Mittuppslag färg med två bilder 825 kr
  Baksida omslag i färg 880 kr