Styrelsen

Efter klubbmötet 2022 fick klubben nedanstående styrelse och kommittéer.

Styrelseprotokoll

 • Här finns 2022 års styrelseprotokoll. Sidan är lösenordsskyddad, kontakta klubbens sekreterare om du behöver ett lösenord.

STYRELSEN

Ordförande
Ansv utgivare
medlemstidning och hemsida
Jan-Ingvar Andersson
0705-710083
jan-ingvar.andersson@franskbulldoggklubb.se

Vice ordförande
Camilla Lund
camilla.lund@franskbulldoggklubb.se

Postmottagare, ledamot
Nathalie Wallin
Haningegatan 5
122 48 Enskede
nathalie.wallin@franskbulldoggklubb.se

Sekreterare, ledamot
Vakant

Kassör, ledamot
Ekonomiansvarig
Lisbeth Andersson
lisbeth.andersson@franskbulldoggklubb.se
kassor@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Frida Heideman
redaktor@franskbulldoggklubb.se

Ledamot, Bulldoggstorget
Emmie Kvennborn
emmie.kvennborn@franskbulldoggklubb.se

AU
Jan-Ingvar Andersson
Camilla Lund
Lisbeth Andersson

Revisor
Ann Reggiani

Revisorssuppleant
Anna Jansson

Extern revisor
Martin Pernheim

Valberedning
Pia Carlén-Carnbrand, sammankallande
Email: le_suprime@hotmail.com
Stefan Ekgren
Giesela Singborn

KOMMITTEER

Avel & hälsa

 • Nathalie Wallin
 • Anki Johansson (adjungerad)

Hjärtstatus & patella

 • Helene Strömbom
  web@franskbulldogklubb.se

Hanhundslista

Utbildning

 • Lisbeth Andersson

Klubbtidningen Småfranskan
Redaktionskommitté

 • Frida Heideman (sammankallande)
 • Sandi Werdina
 • Christel Pinon
 • Rebecka Lundqvist
 • Susanne Sundstam

Utställning

 • Camilla Lund
 • Nina Längerberg
 • Joanna Nyroos
 • Sandi Werdina
 • Pia Carnbrand-Carlén,
  le_suprime@hotmail.com

Medlem, aktivitet, ombud

 • Emmie Kvennborn

Rasinformatör

 • Lisbeth Andersson
 • Nathalie Wallin

Tio-i-topp

 • Birgitta Peterson

Sociala medier

 • Camilla Lund
 • Emmie Kvennborn

Foton till hemsidan
Stort tack Bitten Oldereide som står för de flesta av alla bilder.

 • Bitten Oldereide

Webmaster

 • Helene Strömbom
  web@franskbulldoggklubb.se

Om det är något som inte fungerar, om du har synpunkter, något som ska ändras, läggas till eller tas bort, hör av dig till web@franskbulldogklubb.se.