Styrelsen

Efter klubbmötet 2023 fick klubben nedanstående styrelse och kommittéer.

Styrelseprotokoll

STYRELSEN

Ordförande
Ansvarig utgivare
medlemstidning och hemsida
Sofie Törnqvist
sofie.tornqvist@franskbulldoggklubb.se

Vice ordförande
Marina Eriksson
marina.eriksson@live.se

Ledamot

Camilla Lund
camilla.lund@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Nathalie Wallin
nathalie.wallin@franskbulldoggklubb.se

Suppleant, Sekreterare
Christel Persson Pinon
christel.pp@franskbulldoggklubb.se
sekreterare@franskbulldoggklubb.se

Kassör, ledamot
Ekonomiansvarig
Lisbeth Andersson
lisbeth.andersson@franskbulldoggklubb.se
kassor@franskbulldoggklubb.se

Ledamot, Redaktör Småfranskan
Frida Heideman
redaktor@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Agneta Engström
agneta.engstrom@franskbulldoggklubb.se 

Suppleant, Bulldoggstorget
Emmie Kvennborn
emmie.kvennborn@franskbulldoggklubb.se

Suppleant
Marie Torgersson
marie.torgersson@franskbulldoggklubb.se

Suppleant 
Ann Hjelt 
ann.hjelt@franskbulldoggklubb.se 

Revisor
Anna Jansson

Revisorssuppleant
Ann Reggiani
Anna Westling

Extern revisor
Martin Pernheim

Valberedning

Sofie Tidström sammankallande
Stefan Ekgren
Jessica Näsman

KOMMITTÉER

Avel & hälsa,

 • Nathalie Wallin
 • Christel Persson Pinon (sammankallande)
 • Camilla Lund
 • Ann Hjelt
 • Anna-Lotta Eng 

 

Hjärtstatus & patella


Hanhundslista

Utbildning

 • Återkommer efter styrelsemöte 15/4

Klubbtidningen Småfranskan
Redaktionskommitté

 • Frida Heideman (Redaktör – sammankallande)
 • Christel Persson Pinon
 • Rebecka Lundqvist
 • Stina Sajland

Fler välkomnas in i arbetet med vår rastidning. 

Utställning

 • Camilla Lund (sammankallande)
 • Nina Längerberg
 • Joanna Nyroos
 • Sandi Werdina
 • Agneta Engström
 • Rebecka Lundqvist
 • Annika Rydén

Medlem, aktivitet, ombud

 • Emmie Kvennborn

Rasinformatör

 • Jan Ingvar Andersson
 • Nathalie Wallin

Tio-i-topp

 • Birgitta Peterson

Sociala medier

 • Emmie Kvennborn

Foton på hemsidan

Stort tack Bitten Oldereide som står för de flesta av alla bilder.

Bitten Oldereide

Webmaster

Marie Torgersson
web@franskbulldoggklubb.se