Styrelsen

Hej alla medlemmar !

Hösten är här och valberedningens jobb pågår för fullt inför kommande årsmöte. Vet du någon som skulle passa in eller kan du tänka dig att sitta med i Fransk Bulldogg Klubbs styrelse? Alla tips är varmt välkomna till oss .

Vi ser fram emot många förslag
/ Sophie, Stefan och Jessica valberedningen
Allabuskennel@gmail.com

Styrelseprotokoll


STYRELSEN

Tf Ordförande
Ansvarig utgivare
Medlemstidning och hemsida
Agneta Engström
agneta.engstrom@franskbulldoggklubb.se

Vice ordförande
Camilla Lund
camilla.lund@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Nathalie Wallin
nathalie.wallin@franskbulldoggklubb.se
mobil 0762-607317

Suppleant, Sekreterare
Christel Persson Pinon
christel.pp@franskbulldoggklubb.se
sekreterare@franskbulldoggklubb.se

Kassör, ledamot
Ekonomiansvarig
Lisbeth Andersson
lisbeth.andersson@franskbulldoggklubb.se
kassor@franskbulldoggklubb.se

Ledamot, Redaktör Småfranskan
Frida Heideman
redaktor@franskbulldoggklubb.se

Ledamot, Bulldoggstorget
Emmie Kvennborn
emmie.kvennborn@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Marie Torgersson
marie.torgersson@franskbulldoggklubb.se

Suppleant 
Ann Hjelt 
ann.hjelt@franskbulldoggklubb.se 

Revisor
Anna Jansson

 

Revisorssuppleant
Ann Reggiani
Anna Westling

Extern revisor
Martin Pernheim

Valberedning

Sophie Tidström sammankallande Sophie.tidstrom@gmail.com
Stefan Ekgren Stefan@ekgren.se
Jessica Näsman Allabuskennel@gmail.com

KOMMITTÉER

Avel & hälsa,

 

Hjärtstatus & patella

Hanhundslista

Utbildning

Klubbtidningen Småfranskan
Redaktionskommitté

Fler välkomnas in i arbetet med vår rastidning. 

Utställning

Medlem, aktivitet, ombud

Rasinformatör

Tio-i-topp

  • Birgitta Peterson

Sociala medier

Foton på hemsidan

Stort tack Bitten Oldereide som står för de flesta av alla bilder.

 

Bitten Oldereide

 

Webmaster

 

Marie Torgersson
web@franskbulldoggklubb.se