Styrelsen

Efter klubbmötet 2023 fick klubben nedanstående styrelse och kommittéer.

Styrelseprotokoll

STYRELSEN

Ordförande
Ansvarig utgivare
medlemstidning och hemsida
Sofie Törnqvist
sofie.tornqvist@franskbulldoggklubb.se

Vice ordförande
Marina Eriksson
marina.eriksson@live.se

Ledamot

Camilla Lund
camilla.lund@franskbulldoggklubb.se

Postmottagare, ledamot
Nathalie Wallin
Haningegatan 5
122 48 Enskede
nathalie.wallin@franskbulldoggklubb.se

Sekreterare, Suppleant
Christel Persson Pinon
christel.pp@franskbulldoggklubb.se

Kassör, ledamot
Ekonomiansvarig
Lisbeth Andersson
lisbeth.andersson@franskbulldoggklubb.se
kassor@franskbulldoggklubb.se

Ledamot, Redaktör Småfranskan
Frida Heideman
redaktor@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Agneta Engström
agneta.engstrom@franskbulldoggklubb.se 

Suppleant, Bulldoggstorget
Emmie Kvennborn
emmie.kvennborn@franskbulldoggklubb.se

Suppleant
Marie Torgersson
marie.torgersson@franskbulldoggklubb.se

Suppleant 
Ann Hjelt 
ann.hjelt@franskbulldoggklubb.se 

Revisor
Anna Jansson

Revisorssuppleant
Ann Reggiani
Anna Westling

Extern revisor
Martin Pernheim

Valberedning

Sofie Tidström sammankallande

Stefan Ekgren

Giesela Singborn

Jessica

Foton på hemsidan

Stort tack Bitten Oldereide som står för de flesta av alla bilder.

Bitten Oldereide

Webmaster

Marie Torgersson
web@franskbulldoggklubb.se