Styrelsen

Styrelseprotokoll

 • Styrelseprotokoll 2023 & 2022 (sidan är lösenordsskyddad, kontakta klubbens sekreterare om du behöver lösenord. Lösenordet finns även i vår medlemstidning Småfranskan)


STYRELSEN

Ordförande
Ansvarig utgivare: Medlemstidning och hemsida
Agneta Engström
agneta.engstrom@franskbulldoggklubb.se

Vice ordförande, Ledamot
Frida Heideman
frida.heideman@franskbulldoggklubb.se

Ledamot, Sekreterare
Christel Persson Pinon
christel.pp@franskbulldoggklubb.se
sekreterare@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Nathalie Wallin
nathalie.wallin@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Emmie Kvennborn
emmie.kvennborn@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Nina Längerberg
nina.langerberg@franskbulldoggklubb.se

Ledamot
Sabina Guenther
sabina.guenther@franskbulldoggklubb.se

Suppleant
Urban Prytz
urban.prytz@franskbulldoggklubb.se

Suppleant
Camilla Lund
camilla.lund@franskbulldoggklubb.se

Suppleant, Kassör
Ekonomiansvarig
Anna-Lotta Eng
anna-lotta.eng@franskbulldoggklubb.se
kassor@franskbulldoggklubb.se

Suppleant
Oskar Wallgren
oskar.wallgren@franskbulldoggklubb.se

Revisorer
Lisbeth Andersson
Anna Westling

Revisorsuppleanter
Monica Berger Nilsson
Lars Carlén

Valberedning
Moa Persson, sammankallande
moa@rossmix.se
Pia Carnbrand Carlén
le_suprime@hotmail.com
Jessica Näsman
allabuskennel@gmail.com

KOMMITTÉER

Avel & hälsa

 • Christel Persson Pinon (sammankallande)
 • Agneta Engström
 • Camilla Lund
 • Anna-Lotta Eng
 • Rebecca Olsson
 • Boel Sandros (adjungerande)

Kontakt: avel@franskbulldoggklubb.se

Utbildning

 • Nathalie Wallin
 • Jessica Näsman
 • Nina Sundberg

Kontakt: utbildning@franskbulldoggklubb.se

Redaktion Klubbtidningen Småfranskan

 • Peter Kesselman (ansvarig för layout)
 • Christel Persson Pinon
 • Rebecka Lundqvist
 • Stina Sajland

Kontakt: redaktor@franskbulldoggklubb.se

Fler välkomnas in i arbetet med vår klubbtidning.

Utställning

 • Camilla Lund (sammankallande)
 • Nina Längerberg
 • Joanna Nyroos
 • Sandi Werdina
 • Oskar Wallgren
 • Rebecka Lundqvist

Kontakt: utstallning@franskbulldoggklubb.se

Kommunikation

 • Sabina Guenther (sammankallande)
 • Frida Heideman
 • Emmie Kvennborn
 • Anna-Lotta Eng
 • Peter Kesselman

Kontakt: kommunikation@franskbulldoggklubb.se

Aktivitetsombud, Bulldoggtorget, Sociala medier

 • Emmie Kvennborn

Kontakt: aktivitet@franskbulldoggklubb.se

Rasinformatörer

Tio-i-topp

Foton på hemsidan

Blandat från klubbens bildarkiv.

Webmaster

Sabina Guenther, Frida Heideman

web@franskbulldoggklubb.se