BSI

Breed Specific instructions (BSI)

Klicka här för BSI dokumentet i sin helhet (på sidan 22 hittar du instruktionerna för Fransk Bulldogg)

En exteriördomare ska ansvara för att bevara de olika hundrasernas typiska särarter bevaras med de mål och ramar som rasstandarden fastslår. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa.

BSI (tidigare SRD) har tillämpats vid länsklubbarnas utställningar sedan 2009, BSI är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.

NKU tillsatte en arbetsgrupp med representanter från de Nordiska länderna med uppgift att harmonisera de fyra ländernas ansatser att motverka rashundars exteriöra överdrifter som hotar hundars sundhet och hälsa.

Arbetet är slutfört och resultatet är NKU BSI (Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs).

I rasen förekommer riskområden som

Rasens speciella konstruktion, bland annat med förkortad skalle och alltför
kort nosrygg så väl som underutvecklad svans, gör att överdrifter medför
hälsorisker.
I rasen förekommer riskområden som:

 1. Andning: Ansträngd ljudlig andning på grund av för kort nosrygg, knipna
  näsborrar och/eller trånga andningsvägar, otillräckligt utrymme i svalg och
  luftvägar och/eller bröstkorg.
 2. Ansikte och ögon: För kort nosparti och utstående ögon, vilket ökar
  risken för ögonskador.
 3. Proportioner och konstruktion: Alltför korta proportioner i nacke och
  rygg så väl som otillräckliga vinklar i fram- och bakställ kan ge kraftlösa
  släpande rörelser.
  22
 4. Underutvecklad svans: Avsaknad av svans som varken kan ses eller kännas är ett diskvalificerande fel.


Uppmärksamma sund andning, korrekt nosrygg, ögon, svans och rörelser.
Rasstandarden efterfrågar en ”aktiv” hund som är ”liten men kraftigt byggd
i förhållande till sin storlek”, ”kort, kompakt och undersätsig med samlade
proportioner” men den franska bulldoggen får aldrig bli överdrivet kort i nacke
och rygg. Rörelserna ska vara fria och aktiva