10-i-topp

För att konkurrera om Tio-i-Topp krävs följande från och med 2014. Regler för poängberäkning finns längre ner på sidan.

  • Ägaren av hund som konkurrerar om Tio-i-Topp ska följa FBKs avelsrekommendationer (RAS) inom allt sitt avelsarbete under innevarande tävlingsår.
  • FBK kontrollerar om de hundar som ägaren använder i sitt avelsarbete följer FBKs avelsrekommendationer som är möjliga att kontrollera, dvs patella- och hjärtljudsundersökning (utförd av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar), ålder, inavelskofficienten samt utställningsmeriter. De som inte följer RAS får inte konkurrera om Tio-i-Topp innevarande år.
  • Ägaren/ägarna till hunden som konkurrerar om Tio-i-Topp ska vara medlemmar i Fransk Bulldogg Klubb.
  • Från och med 2018 krävs medlemskap i rasklubben senast den 31 mars innevarande år för att få tillgodoräkna sig utställningsresultat retroaktivt. Därefter räknas endast de resultat som uppnås efter att ägaren blivit medlem i FBK.

10-i-topp vinnare

Poängberäkning
De fem bästa resultaten får räknas.

Från officiella utställningar i Sverige

BHKL 1/BTKL 125 p
BHKL 2/BTKL 220 p
BHKL 3/BTKL 315 p
BHKL 4/BTKL 410 p

För varje antal slagna konkurrenter, får man 2 p, som tävlat i officiell klass. 

Från Rasspecialen

BHKL 1/BTKL 150 p
BHKL 2/BTKL 240 p
BHKL 3/BTKL 330 p
BHKL 4/BTKL 420p

För varje antal slagna konkurrenter, får man 2 p, som tävlat i officiell klass.