BPH & MH

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH, är en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer. 

Fransk Bulldoggklubb sponsrar dig som genomför ett BPH med 300 kr, förutsatt att du  är medlem i FBK.
Skicka in uppgift till kassor@franskbulldoggklubb.se med hundens namn och registreringsnummer samt var och när BPH genomfördes och till vilket kontonummer pengarna ska sättas in.


Fyll i formuläret om du vill ha din hunds BPH/MH publicerat på hemsidan.

BP - MH


Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet och personlighet. Föraren, vanligen du som hundägare, går beskrivningsbanan tillsammans med hunden. Inga förkunskaper krävs och du får information längs banan av testledaren medan beskrivaren noterar hundens reaktioner.

Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig till såväl uppfödare som vill få en bild av de hundar som ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens mentala egenskaper. BPH stambokförs och redovisas i SKK Avelsdata och kan användas av special- och rasklubbar för att utvärdera rasers mentala egenskaper.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en bild av hundens starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver mer stöd och uppmuntran.

Efter att du och din hund genomgått banan, gör beskrivaren en sammanfattning av personlighetsdragen hos din hund. Är den social och nyfiken? Lekfull? Kanske kan du också få en förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande eller oönskade. Hos arrangörer som har resurser för att erbjuda kurser eller problemlösning kommer de hundägare som så vill att kunna få råd och träningshjälp.

Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort.