Uppfödare

För klubbens uppfödare

Från och med 1 januari 2016 kostar det inget att stå på uppfödarlistan men vi har vissa grundkrav för att få stå med på uppfödarlistan.

Klubbens krav på uppfödare för att få stå med på listan

 • Aktivt medlemskap hos FBK.
 • Man måste ha haft en valpkull, innan man får stå med på listan.
 • Varje gång man får en valpkull så skall man skickat in fullständigt ifylld valpkullsenkät senast när valparna är 12 veckor gamla.
 • Finns det fler än en kenneltecknare, ska båda vara medlemmar i FBK.
 • Hundar med enligt rasstandarden diskvalificerande fel (medfödda bakbenssporrar, medfödda hängöron, svanslöshet, tungfel) får inte användas i avel.
 • Hane och tik ska vara utställda i officiell klass efter fyllda 15 månader med minst Good i kvalitetsbedömning. Gemensamma utställningsregler i Norden gäller från 2011-01-10. 
 • Tik och hane ska vid parning vara minst 24 månader gamla.
 • Hane och tik ska vara undersökta efter 12 månader och dokumenterat fria från patella luxation (central registrering hos SKK).
 • Hane och tik ska vara undersökta efter 12 månader och dokumenterat fria från systoliskt blåsljud på hjärtat. Kopia på undersökningsresultatet ska skickas till avelskommittén.
 • Tik ska inte ha genomgått mer än 1 kejsarsnitt vid ny parning.
 • COI (inavelskoefficient) av kombinationen ska vara maximalt 6,25 %.
 • Tik ska ha högst 4 kullar under sin livstid.
 • Kull efter utlandsregistrerad/ägd tik eller hane ska åtföljas av kopia på leasing/låneavtal, patella och hjärtundersökning.

Ovanstående kriterier kan kontrolleras på Svenska Kennelklubbens webbtjänster

Undersökningar och utställningsmeriter ska vara utförda före parning. Hund registrerad i Sverige ska vara undersökt i Sverige innan parning (enligt SKKs regler).

Hund registrerad i annat land, kan vara undersökt och ha utställningsmeriter utanför Sverige. Kopior på undersökningar och andra meriter skickas till avelskommittén.