Stadgar

Stadgar för FBK i pdf-format finns HÄR.

Antagna 2017-03-10
Fastställda av SDHK 2016-12-13
Gällande från 2017-03-10