BPH & MH 2024

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, BPH, är en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på en standardiserad bana där hunden får uppleva olika situationer. Listan är sorterad i datumordning med de äldsta resultaten längst ner på sidan.

Mentalbeskrivning Hund (MH) används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund av brukshundsras och som ett underlag i avelsarbetet. Mentalbeskrivning Hund, MH, består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar.
Listan är sorterad i datum ordning med de äldsta resultaten längst ner på sidan.

BPH med skott
Hundens namn Reg nr Genomförd
Gimli Gård Panda Från Tjörn SE46993/2019 BPH med skott Rödeby brukshundsklubb 240504
Galilleea Valahus Kennel SE61402/2022 BPH med skott Work for fun, Blädinge 240505
Jamall Son Of Valahus Kennel SE43241/2022 BPH med skott Götene 240421
BPH utan skott
Hundens namn Reg nr Genomförd
MH
Hundens namn Reg nr Genomförd