Stadgar

Stadgar för Fransk Bulldogg Klubb (FBK)
För att ta del av stadgarna som pdf hämtar du den här.

Antagna 2017-03-10 Fastställda av SDHK 2016-12-13 Gällande från 2017-03-10