Raspresentationer

Domarpresentation för raserna mops, fransk och engelsk bulldogg
My Dog, Göteborg den 5 – 7 januari 2023

Text: Moa Persson, ordförande Mopsorden

Ras- och specialklubbarna har under flera år bett om att få medverka i utbildningen av de tre raserna, för att vi genom bättre bedömningar också ska höja såväl sundhet som den exteriöra kvaliteten.

Mopsorden genomförde den första utbildningen i september 2022 med åtta deltagande redan auktoriserade och presumtiva domare. Detta första tillfälle föll mycket väl ut och vi fick positiv respons från deltagarna. Detta har sedan diskuterats med de andra klubbarna och vi enades om att ha en presentation av de samtliga tre raserna i samband med My Dog i januari 2023.

Planeringen genomfördes med hjälp av Ulrika Samuelsson, SKK samt Anki Johansson, ordförande Västra Kennelklubben. Samtliga klubbar bad undertecknad att hålla i presentationerna och efter diskussioner med klubbarna, kom vi fram till hur dessa skulle genomföras, och vad som särskilt skulle poängteras i de olika raserna, för att räta ut en del frågetecken som vi sett att domarkåren ibland har haft svårt att hantera.

Mops
Presentationerna började på torsdagen den 5 januari med mops; vi hade bestämt tid till kl 14.00 så att såväl hundägare som intresserade domare skulle ha möjlighet att deltaga. Vi hade valt att ha 4 + 4 individer i respektive ras, av den variation som möter oss i ringarna när vi dömer.

Detaljer som är viktiga i såväl rasstandarden som SRD gicks igenom och förklarades, om hur vi ska hantera dessa detaljer på bästa sätt. Tid gavs för frågor från deltagarna och ett häfte med kortfattad beskrivning av de viktigaste detaljerna i rasstandarden delades ut.

Fransk bulldogg
Fredagen fortsatte med presentation av fransk bulldogg, även här med samma antal hundar. Vi beskrev också närmare de stora problemet med färger på rasen, endast tre är godkända enligt standarden, men vi ser betydligt fler färger i ringarna och dessa individer ska diskvalificeras.

Ett annat problem var svansar, där standarden är mycket distinkt, men detta efterföljs inte alltid, vilket naturligtvis blir mycket förvillande för hundägarna. En fråga som kom upp var ett av rasens adelsmärken, överlinjen, som beskrevs genom att visa upp en utmärkt sådan.

Engelsk bulldogg
Lördag var vikt för engelsk bulldogg, även här hade vi lyckats få 4 + 4 deltagande hundar. Vi gick in på det som är viktigt för rasen och frågor kom upp om hur tjocka rynkorna får vara. Förklaringen är ”funderar du om något är överdrivet så är det så” och ska bedömas utefter detta konstaterande. Vi påtalade även här svansproblemet, men också att en hel del tikar skulle ha lite mer benstomme.

Ett budskap som genomgående var att samtliga raser idag är betydligt bättre, såväl sundhet som exteriört mot bara för 10 – 15 år sedan. Detta helt och hållet tack vare ett väl genomfört och lyhört uppfödararbete.

Totala antalet deltagande domare och blivande domare av rasen var på mops var sexton, fransk bulldogg 23 samt engelsk bulldogg femton. Dessutom deltog ett antal domare från våra grannländer samt även en del övriga från Europa.

De tre klubbarna ser mycket positivt på att vi äntligen fått möjlighet att vara behjälpliga med att få en högre kompetens och förståelse hos domarkåren, och vikten av att vi samarbetar för att nå de mål våra respektive rasstandards efterfrågar.