Enkät valpkull

Bidra gärna till FBKs fortsatta arbete med att kartlägga statistik hos valpkullar. Skicka in FBKs valpkullsenkät senast när valparna uppnått 12 veckors ålder. Enkäten tas tacksamt emot vare sig du står på uppfödarlistan eller ej.


  Ditt telefonnummer

  Fullständig adress

  Kennelnamn

  Tikens namn

  Tikens reg nr

  Ålder för parning

  Hanens namn

  Hanens reg nr

  Ålder för parning

  Kullens födelsedatum

  Har dräktigheten framskridit normalt, om inte, ange orsak och åtgärd

  Är valpkullen resultat av naturlig valpning, delvis naturlig plus kejsarsnitt, eller är hela valpkullen född med kejsarsnitt

  Vid kejsarsnitt eller delvis kejsarsnitt, ange orsak

  Defekter 1 - Förklaring

  Navelbråck: Bristande sammanväxning av bukväggen i navelregionen. Observeras vanligen först vid några veckors ålder som en liten, i regel mjuk bula på navelns plats i främre delen av den undre bukväggens mitt. Det räknas som en medfödd, ärftlig defekt, som är vanlig hos många raser, framförallt små raser.

  Ljumskbråck: Förekommer nästan uteslutande hos tikar. Beror på alltför välutvecklade ljumskkanaler (inguinalkanaler) med risk att bukorgan hamnar där, såsom tarmslyngor o bitar av ena livmoderhornet. Visar sig som en i regel mjuk, oöm ansvällning i ljumsken. Bör opereras o då dubbelsidigt för att förhindra nytt bråck på andra sidan.

  Gomspalt: Gommen delad längs mittlinjen så att fri förbindelse med näshålorna föreligger. En valp med gomspalt kan inte dia, eftersom den inte kan skapa vacuum i munhålan, ngt som är nödvändigt för att mjölken ska rinna in i valpens mun. Vid försök att mata valpen kommer mjölken ut genom näsborrarna.

  Vattenskalle: Innebär att alltför mkt cerebrospinalvätska har samlats i hjärnans hålrum. Hålrumssytemet fylls ut successivt, vilket gör att valpen visar småningom ökande symtom, vanligen på nedsatt funktion i stora hjärnan. Valpen kan inte hålla huvudet stilla utan det skakar hela tiden, har svårt att reglera balansen (stöder huvudet mot en vägg), krampanfall. Alpen har en framvälvd panna o rundad skalle samt att ögongloberna är riktade nedåt (hunden kan inte titta rakt fram) ganska orörliga o utåtskelande.

  Defekter 2 - Förklaring

  Hjärtproblem: Hjärtfel kan orsakas av en medfödd missbildning eller förvärvad sjukdom. Även förvärvade hjärtfel är i de flesta fall ärftliga. Visar sig oftast som blåsljud eller rytmrubbning.

  Lungproblem/lunginflammation: Lunginflammationer kan orsakas av bakterier, virus (valpsjuka, kennelhosta) eller parasiter i luftvägarna. Symtomen är hosta, snabb och försvårad andning, flöde från nosen, feber och nedsatt allmäntillstånd.

  Baksporrar: En femte tå på bakbenet, motsvarar vår stortå.

  Megaesofagus: Innebär att matstrupen är onormalt slapp och vidgad. Kan påträffas hos små valpar och har då en ärftlig bakgrund. Valpen får inte ner fast foder. Det går lättare med foder som är uppblött eller löst i konsistensen. Fodret har svårt att passera genom övre magmunnen och packas därför i matstrupen, tills det måste läggas upp igen i form av en korvliknande avgjutning av matstrupen.

  VALP 1
  Ange kön

  Vikt

  Hur är valpen född

  Orsak till dödfödd, avlivad eller självdöd valp

  Eventuella defekter 1
  Eventuella defekter 2

  Annan defekt
  Om annat än u a på veterinärbesiktningsintyget, ange orsak

  VALP 2
  Ange kön

  Vikt

  Hur är valpen född

  Orsak till dödfödd, avlivad eller självdöd valp
  Eventuella defekter 1
  Eventuella defekter 2

  Annan defekt
  Om annat än u a på veterinärbesiktningsintyget, ange orsak

  VALP 3
  Ange kön

  Vikt

  Hur är valpen född

  Orsak till dödfödd, avlivad eller självdöd valp
  Eventuella defekter 1

  Eventuella defekter 2

  Annan defekt
  Om annat än u a på veterinärbesiktningsintyget, ange orsak

  VALP 4
  Ange kön

  Vikt

  Hur är valpen född

  Orsak till dödfödd, avlivad eller självdöd valp
  Eventuella defekter 1

  Eventuella defekter 2

  Annan defekt
  Om annat än u a på veterinärbesiktningsintyget, ange orsak

  VALP 5
  Ange kön

  Vikt

  Hur är valpen född

  Orsak till dödfödd, avlivad eller självdöd valp
  Eventuella defekter 1

  Eventuella defekter 2

  Annan defekt
  Om annat än u a på veterinärbesiktningsintyget, ange orsak

  VALP 6
  Ange kön

  Vikt

  Hur är valpen född

  Orsak till dödfödd, avlivad eller självdöd valp
  Eventuella defekter 1

  Eventuella defekter 2

  Annan defekt
  Om annat än u a på veterinärbesiktningsintyget, ange orsak

  VALP 7
  Ange kön

  Vikt

  Hur är valpen född

  Orsak till dödfödd, avlivad eller självdöd valp
  Eventuella defekter 1

  Eventuella defekter 2

  Annan defekt
  Om annat än u a på veterinärbesiktningsintyget, ange orsak

  VALP 8
  Ange kön

  Vikt

  Hur är valpen född

  Orsak till dödfödd, avlivad eller självdöd valp
  Eventuella defekter 1

  Eventuella defekter 2

  Annan defekt
  Om annat än u a på veterinärbesiktningsintyget, ange orsak

  VALP 9
  Ange kön

  Vikt

  Hur är valpen född

  Orsak till dödfödd, avlivad eller självdöd valp
  Eventuella defekter 1

  Eventuella defekter 2

  Annan defekt
  Om annat än u a på veterinärbesiktningsintyget, ange orsak