Utbildning RFG-S

Startskott för utbildning inom RFG-S

Den första gruppen av svenska veterinärer som ska genomföra andningstest enligt metoden Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S, har nu fått sin utbildning. Ett 20-tal veterinärer fick lära sig att undersöka enligt RFG-S av metodens upphovsperson Dr Jane Ladlow.

Metoden är i dagsläget validerad för tre brakycefala raser. Medlemmar i Mopsorden, Fransk Bulldogg Klubb och Svenska klubben för Engelsk Bulldogg bistod med hundar för att veterinärerna skulle få individer att öva på. Vid utbildningstillfället, som hölls på Svenska Kennelklubbens kansli, deltog även SKKs lead assessor för RFG-S, Barbara Dyall. Hon fick sin utbildning i metoden av Jane Ladlow i Storbritannien i slutet av 2022.

Metoden sprider sig över världen

RFG-S är en forskningsbaserad metod att studera andning som är utvecklad vid Universitetet i Cambridge och började användas av The Kennel Club 2019. Metoden används eller är på väg att införas i flera europeiska länder och har även spridit sig över världen, till exempel till Australien.

– Det fanns ingen stor plan från början att sprida detta utan den utvecklingen har letts av uppfödare. Det är förståeligt att uppfödarna upplever att det är en mycket stor fördel att människor i olika länder definierar och beskriver BOAS på samma sätt, säger Jane Ladlow.