Valphänvisning

Kraven för att få annonsera sin valpkull på vår hemsida finner du här
Beräknad leverans av kull & Aktuella kullar finner ni här:

Beräknad leverans av kull vecka 26
Fader: SE52200/2017 Grybydals Hannes
Moder: SE49810/2017 A’Vigdors Gaspara
COI, inavelskoefficient: 0,8%
Uppfödare: Anna-Lotta Eng
Kennelnamn: Grybydals
Email: franskbulldogg@outlook.com
Telefon: 0706 548044 (Efter 18:00)
Hemsideadress: http://www.grybydals.com/Anmalan
Facebook: https://www.facebook.com/Grybydals
Beräknad leverans av kull vecka 27
Fader: SE39691/2017 SE UCH NO UCH Regaso’s Despasito
Moder: SE50545/2018 Ruutituutin Bohemian Rhapsody (imp Finland FI55836/16)
COI, inavelskoefficient: 0%
Uppfödare: Elisabeth Beskow
Kennelnamn: Woksebs
Email: beskow@telia.com
Telefon: 0721812791
Hemsideadress: https://woksebskennel.blog.se/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/743025162386427/