Valphänvisning

Valphänvisning är en service för klubbens medlemmar.

För uppfödare gäller: för att få valphänvisning ska medlemsavgiften för innevarande år vara inbetald, fullständigt ifylld Enkät valpkull ska skickas in senast då valparna är tolv veckor.

Kriterier för valphänvisning

  1. Hundar med enligt rasstandarden diskvalificerande fel (medfödda bakbenssporrar, medfödda hängöron, svanslöshet, tungfel) får inte användas i avel.
  2. Hane och tik ska vara utställda i officiell klass efter fyllda 15 månader med minst Good i kvalitetsbedömning. Gemensamma utställningsregler i Norden gäller från 2011-01-10. Dispens tillsvidare.
  3. Tik och hane ska vid parning vara minst 24 månader gamla.
  4. Hane och tik ska vara undersökta efter 12 månader och dokumenterat fria från patella luxation (central registrering hos SKK).
  5. Hane och tik ska vara undersökta efter 12 månader och dokumenterat fria från systoliskt blåsljud på hjärtat. Kopia på undersökningsresultatet ska skickas till Avelskommittén.
  6. Tik får inte ha genomgått mer än ett kejsarsnitt vid ny parning.
  7. Inavelskoefficienten av kombinationen får vara maximalt 6,25 %.
  8. Tik får ha högst fyra valpkullar under sin livstid.
  9. Kull efter utlandsregistrerad/ägd tik ska åtföljas av kopia på leasing/låneavtal.

Ovanstående kriterier kan kontrolleras på Svenska Kennelklubbens webbtjänster:

Undersökningar och utställningsmeriter ska vara utförda innan parning. Hund registrerad i Sverige ska vara undersökt i Sverige innan parning (enligt SKKs regler). Hund registrerad i annat land, kan vara undersökt och ha utställningsmeriter utanför Sverige. Kopior på undersökningar och andra meriter skickas då via mail till Avelskommittén.

Din annons tas bort när valparna är sexton veckor. Intyg om Hjärtstatus ska skickas in till avelskommittén om du vill ha valphänvisning. Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. SKKs blankett för Hjärtstatus ska användas.

Klicka här för valphänvisning.