Årsmöte 2023

Kallelse för klubbens medlemmar till Årsmöte 2023
Gyllene Uttern, Gränna den 4 mars kl 13,15.

Klubben bjuder på kaffe och smörgås. Anmälan görs HÄR.

Ordinarie årsmöte i Fransk Bulldogg klubb avhålls: 

Lördagen den 4 mars 2023
Klockan
13,15

Gyllene Uttern 1
563 92 Gränna 

Dagordning enligt stadgarna. 

Motioner
Motion som medlem önskar framföra till ordinarie årsmöte ska vara skriftlig, underskriven och styrelsen tillhanda senast tre veckor före dagen för årsmötet till adress:
 

Nathalie Wallin
Haningegatan 5
122 48 Haninge 

Valberedningen
Valberedningen tar tacksamt emot förslag till styrelsesammansättning.
 

Sammankallande för valberedning är:

Pia Carnbrand Carlén
Kvarnstugevägen 24
178 91 Munsö
le_suprime@hotmail.com 

Styrelsen hälsar alla varmt välkommen!