Till enkät valpkull

Bidra gärna till FBKs fortsatta arbete med att kartlägga statistik på valpkullar. Du som fött upp en valpkull med SKK-registrerade franska bulldoggar, med eller utan kennelprefix, får gärna fylla i valpkullsenkäten. Valpkullen bör ha genomgått veterinärbesiktning innan du fyller i enkäten. Stort tack på förhand för ditt bidrag till arbetet kring den franska bulldoggen.

För att uppfylla kraven för valphänvisning och/eller uppfödarlista krävs att valpkullsenkäten är insänd senast då valparna är tolv veckor gamla.

Syftet med informationen är att bidra till FBKs fortsatta arbete inom hälsa med att kartlägga statistik hos valpkullar, syftet är att dela utan GDPR information både till medlemmar och andra organisationer som har behov av informationen. GDPR information kommer att behållas under en begränsad tid. Genom att fylla i enkäten, godkänner du detta.

Klicka här för att fylla i enkät Valpkull

Defekter, del 1
Ordförklaring
Navelbråck: Bristande sammanväxning av bukväggen i navelregionen. Observeras vanligen först vid några veckors ålder som en liten, i regel mjuk bula på navelns plats i främre delen av den undre bukväggens mitt. Det räknas som en medfödd, ärftlig defekt, som är vanlig hos många raser, framförallt små raser.Ljumskbråck: Förekommer nästan uteslutande hos tikar. Beror på alltför välutvecklade ljumskkanaler (inguinalkanaler) med risk att bukorgan hamnar där, såsom tarmslyngor och bitar av ena livmoderhornet. Visar sig som en i regel mjuk, oöm ansvällning i ljumsken. Bör opereras och då dubbelsidigt för att förhindra nytt bråck på andra sidan.Gomspalt: Gommen delad längs mittlinjen så att fri förbindelse med näshålorna föreligger. En valp med gomspalt kan inte dia, eftersom den inte kan skapa vacum i munhålan, ngt som är nödvändigt för att mjölken ska rinna in i valpens mun. Vid försök att mata valpen kommer mjölken ut genom näsborrarna.Vattenskalle: Innebär att alltför mkt cerebrospinalvätska har samlats i hjärnans hålrum. Hålrumssytemet fylls ut successivt, vilket gör att valpen visar småningom ökande symtom, vanligen på nedsatt funktion i stora hjärnan. Valpen kan inte hålla huvudet stilla utan det skakar hela tiden, har svårt att reglera balansen (stöder huvudet mot en vägg), krampanfall. Valpen har en framvälvd panna och rundad skalle samt att ögongloberna är riktade nedåt (hunden kan inte titta rakt fram) ganska orörliga och utåtskelande.
Defekter, del 2
Ordförklaring

Hjärtproblem: Hjärtfel kan orsakas av en medfödd missbildning eller förvärvad sjukdom. Även förvärvade hjärtfel är i de flesta fall ärftliga. Visar sig oftast som blåsljud eller rytmrubbning.

Lungproblem/ lunginflammation: Lunginflammationer kan orsakas av bakterier, virus (valpsjuka, kennelhosta) eller parasiter i luftvägarna. Symtomen är hosta, snabb och försvårad andning, flöde från nosen, feber och nedsatt allmäntillstånd.

Baksporrar: En femte tå på bakbenet, motsvarar vår stortå.

Megaesofagus: Innebär att matstrupen är onormalt slapp och vidgad. Kan påträffas hos små valpar och har då en ärftlig bakgrund. Valpen får inte ner fast foder. Det går lättare med foder som är uppblött eller löst i konsistensen. Fodret har svårt att passera genom övre magmunnen och packas därför i matstrupen, tills det måste läggas upp igen i form av en korvliknande avgjutning av matstrupen.