Till hanhundslistan

Hanhundens alla ägare ska vara medlemmar i Fransk Bulldogg Klubb och följa klubbens avelsrekommendationer, RAS, inom allt sitt avelsarbete. Medlemskap ska vara inbetald senast den 28 februari varje år.