Tio-I-Topp 2023

Här är listan över 2023 års mest vinnande hundar. Med reservation för eventuella felaktigheter.

Årets medräknade utställningar SKK:

Årets medräknade utställningar SDHK:

HANAR Poäng Antal utställningar
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
TIKAR Poäng Antal
Utställningar
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10